Основни характеристики на геоморфология

Термина геоморфология произхожда от гръцки език и конкретно „гео”, което значи „земя“; наречието за „морфос” е „форма“, а окончанието „логос”, значи „проучване“.

Това е наука, която се занимава с изследва на релефа и протичащите с него процеси. Хората, които работят в тази сфера са гоморфолози, а техните изследвания са насочени към изследване на пейзажи, тяхната история за формиране на релеф и прогреса и промените, които настъпват. Всички научни доказателства се правят на база полеви наблюдения, експерименти и моделиране, чрез най-нови технологии. Геоморфологията се провежда в рамките на география, геодезия, геология, инженерната област на геология, археология и геотехника.
(още…)

Геоморфоложки процеси

В продължение на предходна тема, геоморфоложки процеси са характерни ерозия, транспортиране на материал, отлагане.

Речни процеси – водните корита на езера и реки не са само басейни за съдържанието на води и на утайки. Водите, които преминават по определени корита могат да организират седименти и да транспортират по веригата твърди частици и разтворени такива. Бързината на въздействие зависи от утайката в реките. Всичко това повлиява и над елементите в ландшафта.

Eoлични процеси – са пряко свързаните с ветровете. Те могат да транспортират, ерозират и депозират агенти и материали на места, където растителността е рядка. Еколичните процеси са типични за пустини.
(още…)